truthdig.com, 2017. 07. 23.

trumppat 590
Donald Trump Pat Robertson lelkész társaságában 2016-ban a Virginia’s Regent University-n, amelyet Robertson alapított. E hónapban Robertson lehetőséget kapott, hogy a Fehér Házban interjút készítsen az amerikai elnökkel a Christian Broadcasting Network (CBN) számára, amit szintén a televíziós hitszónok alapított.

Amint Donald Trump egyre jobban elszigetelődik és egyre inkább támadják, a körülötte kialakuló ideológiai vákuumot egyre inkább a keresztény jobboldal tölti ki. Ez a keresztény-színezetű fasizmus – óriás gyülekzeteinek, iskoláinak, egyetemeinek és jogi fakultásainak hálózatával, valamint hatalmas rádió- és tévébirodalmával - erős szövetségese az állandó nehézségekkel küzdő Fehér Háznak. A keresztény jobboldal évtizedek óta szervezkedik és készülődik a hatalom átvételére. Ha az országot újabb gazdasági válság sújtaná (ahogyan ez valószínűleg elkerülhetetlen), vagy újabb katasztrofális terrorista támadás történne, újabb háború robbanna ki, akkor drámaian megjavulhatnak Trump elnök esélyei, hogy a keresztény jobboldal elképzeléseit erőszakolja a társadalomra, és az ellenkezéseket elhallgattassa. Az elnökválasztás során a evangéliumi közösségekhez tartozó fehérek 81 %-a szavazott rá.1

A keresztény jobboldal számára Trump elnököt kedvessé tette, hogy megvonta a támogatásokat a családtervezési programtól, szabaddá tette az LGBT emberek elleni diszkriminációt a "vallási szabadság" nevében, és lehetővé tette, hogy az egyházak aktívan részt vehessenek a politikában a Johnson-féle alkotmány-kiegészítés2 kiherélésével, a Federalist Society3 jelöltjeinek bírává kinevezésével, valamint a muszlim bevándorlók elleni intézkedéseivel. Az elnök egy sor emberjogi, üzleti és környezetvédelmi szabályozást vont vissza. A keresztény jobboldal jónéhány harcosát emelte be hatalomba, köztük Mike Pence alelnököt, Jeff Session-t az igazságügyi tárca élére, Neil Gorsuch-t a Legfelsőbb Bíróságba, Betsy DeVos-t az oktatási tárca élére, Tom Price-t az egészségügyi és humán szolgáltatások, valamint Ben Carlson-t az építés és városfejlesztés élére. A fehér felsőbbrendűséget, a bigott felfogást, az amerikai sovinizmust, a kapzsiságot, a vallási türelmetlenséget, az indulatosságot és a rasszizmust teszi magáévá az elnök, mindazokat a jellemzőket, amik a keresztény jobboldalt határozzák meg.

Ennél fontosabb, hogy Trump tények iránti megvetése és a saját mindenhatóságában hívő mágikus gondolkodása, valamint az összeesküvés elméletek iránti fogékonysága jól illeszkedik a keresztény jobboldal világszemléletébe, ami úgy véli, hogy a médiában, az egyetemi körökben, a liberális intézményrendszerben, Hollywoodban és a Demokrata Pártban megtestesülő világi humanizmus sátáni erőinek támadásai alatt állnak. Ebben a világképben a klímaváltozásnak nincs valós alapja, Barack Obama muszlim és több-millió ember illegálisan szavazott a 2016-os elnökválasztáson.

A Trump-hoz, és az agytrösztjét irányító Stephen Bannonhoz hasonlóan a keresztény jobboldal követői lényegében manicheusok, amennyiben a világot fehérben-feketében, a jó és a gonosz ellentétében, valamint az ők és a mi dichotómiában látják. Trump Lengyelországban elmondott beszéde, amelyben az általunk, amerikaiak által létrehozott háborúk és káosz ellen menekülő istentelen muszlim hordák elleni keresztes háborúra szólított fel, a keresztény jobboldal szemléletét tükrözi. A keresztény jobboldal vezetői támogatásuk jeleként július 10-én Trumpért mondott imára gyűltek össze a Fehér Házban. Két nappal később pedig Pat Robertson televíziós hitszónok ott készített interjút a Christian Broadcasting Network (CBN) számára.

Ha ezek között a fanatikusok és a kormányzat közötti szövetség sikeressé válik, az eltörli az amerikai demokrácia utolsó nyomait is.

Első látásra lehetetlennek tűnne, hogy a keresztény jobboldal egy dörzsölt New York-i ingatlanfejlesztő után lohol, aki híres nőbolond és házasságtörő, s aki nem törődik az igazsággal, a kapzsiság rágja, s aki úgy tűnik, nem olvassa és nem is ismeri a Bibliát, befektetőit és üzletfeleit rutinszerűen vágja át és csapja be, durva nőellenes kijelentéseket tesz és még durvábban narcisztikus és despotizmusra éhezik. Valójában ezek a jellemzők határozzák meg a keresztény jobboldal legtöbb vezetőjét. Trump a kaszinói játékgépeivel, ál-egyetemeivel és ingatlan-ügyleteivel szerencsétlen embereken élősködött. Az óriás-gyülekezetek lelkipásztorai követőiken élősködnek "a hit magjainak elvetéséhez adott felajánlásokkal", a "szeretet-ajándékokkal", a csodás gyógyulásokért adott dézsmával és adományokkal, valamint az "ima-ruhákkal", ön-oktató könyvekkel, hang-és video-felvételekkel, sőt még protein keverékekkel is. A lelkipásztorok óriás-gyülekezeteikben ugyanazt teremtették meg, mint Trump az üzletben: despota hűbéruralmat. Nem lehet őket számonkérésre szólítani vagy egyáltalán kérdezni többé, ahogy a mindenható Trumpot provokálta a "A tanítvány" tévés valóságshow. És kis egyeduralmaikat most törekszenek országos szinten megvalósítani, ahol a fehér ember az úr.

A legtöbb keresztény jobboldali lelkipásztor személyes jámborsága csak külső látszat. Magánéletüket aljasság jellemzi, kezdve házaikon, magán-repülőgépeiken, limuzinjaikon, testőr-kíséretükön át személyi titkáraikig és szolgáikig, bevásárló dáridóikig, pazarló nyaralásaikig és Trumpéval felérő szexuális kalandjaikig. És mivel "gyülekezeteket" vezetnek, sok esetben a gyülekezet fizeti adómentes birodalmaikat extravagáns életstílusukkal együtt. Rájuk is jellemző a Trump-szervezetnél tapasztalt nepotizmus, amikor családtagokat emelnek nagy-fizetésű pozíciókba, s üzleteiket gyermekeikre hagyják.

A keresztény jobboldal botrányai légiónyiak, ha betekintünk ezeknek a multimilliárdos lelkipásztoroknak az aljas életébe. Jim és Tammy Faye Bakker "Dicsérd az Urat" klubja 1 millió dollárt gereblyézett össze egy héttel azelőtt, hogy Jim Bakkert öt év börtönre ítélték 1989-ben sikkasztásért és más bűncselekményekért, mert 158 millió dollárt csalt ki követőiből egy olyan nyaralás ígéretével, amit nem valósított meg. Amikor a Bakker birodalom összeomlott, vádak jelentek meg kábítószer-használatról és nemi erőszakról. Tammy Faye 2007-ben elhunyt s most Jim Bakker újra megjelent az "utolsó napokra" szóló túlélési élelmiszerkészletekkel házalva, s most azt prédikálja megfogyott tévés nézőinek, hogy akik Trump-pal szemben állnak, azok az Antikrisztus emberei.

A Bakker-ék indulását segítő Paul és Jan Crouch megalapították a Trinity Broadcasting-ot, a világ legnagyobb televíziós evangelizáló hálózatát, amit most fiuk, Matt és annak felesége Lauria vezet. A nézőket a képernyő alján lévő telefonszámmal arra hívták fel, hogy imatanácsokat kérjenek. Aztán mielőtt imatanácsadót kapcsoltak volna, "szeretet-adományt" kellett adniuk, és "partnerséget" vehettek a Trinity Broadcastingban, aztán pedig még többet kellett fizetniük a gyakran sugárzott Praise-a-Thons műsorban.

A Crouch-család ugyanolyan ízetlen giccset kedvel, mint Trump. Esti népszerű programjukban a háttérben festett üvegablak XVI. szd-i, Lajos-korabeli kinézetű rokokó aranyba és vörös bársonyba burkolt berendezésre nyílik, csillogó gyertyatartókkal és aranyra mázolt zongorával. A tévé-hálózat emblémája - amely látható Paul Crouch kétsoros zakójának zsebén - egy koronát, egy oroszlánt, egy fehér galambot, egy keresztet ábrázol, körülöttük többek között latin szöveggel. Crouch-ék otthon éreznék magukat a Trump-toronyban, ahol az elnök - valószínűleg plagizált - hamis címerpajzsa4 látható és a tetőn lévő pihenőházát Versailles-stílusúra dekoráltatta.

Crouch-ék a manipuláció mesterei. Nézőiket rábeszélték, hogy 1000 dolláros csekkeket küldjenek akkor is, ha ez nehézségükbe került. Csak írjátok meg a csekket, s a hit építőkövét az Úr sokszorosan visszafizeti, mondta a 2013-ban meghalt Paul Crouch nézőinek. "Gondolod, hogy az Isten nem tudna neked szerezni valahogy 1000 dollárt?" - kérdezgette a Praise-a-Thons adásban. És a nézők - sokan közülük mély elkeseredésükben, amikor a teljes elveszésben már csak a csodákban hittek - gyakran nem tudtak ellenállni ennek az emocionális nyomásnak.

A Trinity Broadcasting Network (TBN) tele van a keresztény jobboldal legrosszabb sarlatánjával, köztük a népszerű gyógyító, Benny Hinn, aki azt mondja, hogy az első ember, Ádám szuperhős volt, s a holdra tudott szállni, s aki szerint a holtak úgy fognak egy nap feltámadni, hogy koporsóikban a TBN adását nézik. Hinn szerint "kenetei" már rákot, AIDS-et, némaságot, vakságot és számos más betegséget és fizikai sérülést meggyógyítottak. Akik pedig nem gyógyultak meg, azok nem küldtek elég pénzt neki.

Ezek a vallási kufárok a legrafináltabb szélhámosok közé tartoznak, s tulajdonságaikban illenek a Fehér Ház jelenlegi urához.

2007-ben megjelent, az "American Fascists: The Christian Right and the War on America" ("Az amerikai fasiszták: a keresztény jobboldal és az Amerika-ellenes háború") című könyvemben nem felszínesen használtam a "fasiszta" jelzőt. Két év tudósítás után több órát beszélgettem az ország legismertebb fasizmuskutatóival, Fritz Sternnel és Robert O. Paxtonnal olyan kérdéseket feszegetve, hogy megfelel-e ez az ideológia a klasszikus fasizmus jellemzőinek? Eléggé életképes és szervezett, hogy megragadja a hatalmat? Az ipar leépülésével társadalmunk mutatja-e azokat a bénító elkeseredés, elidegenedés és harag jeleit, amik a fasiszta mozgalmakra jellemzőek?

A keresztény jobboldalon megnyilvánuló evangelizáció nagyon különbözik a száz évvel ezelőtti evangelizációtól és fundamentalizmustól. A régi mozgalmat jellemző személyes jámborságot, a politikai szennytől óvó felhívásokat felváltotta a keresztény újrateremtés5 igénye, amit egyesek uralkodási rendszernek (angolul dominionism) neveznek. Ez az új ideológia minden intézményt ellenőrizni akar, köztük a kormányzatot is, hogy "keresztény" nemzetet alakítson ki. Rousas John Rushdoony írta először ezt le 1973-ban megjelent "The Institutes of Biblical Law" ("A bibliai törvény intézményei") című könyvében. Rushdoony úgy vélte, hogy Isten a kiválasztottaknak Ádámhoz és Noéhoz hasonlóan hatalmat ad, hogy a földön létrehozzák a keresztény társadalmat. Államuk a Sátán erőinek fizikai megsemmisítésével fog létrejönni. Az egyház és a megválasztottak kötelessége, hogy "megmentsék" a világot, s így előkészítsék Krisztus visszajövetelét.

Ez a halál ideológiája. Előre vetíti, hogy a szekuláris, humanista társadalmat fizikailag semmisítik meg. A Tízparancsolat lesz a jogrendszerünk alapja, a kreacionizmust vagy az intelligens tervezést6 fogják az iskolák tanítani. Azokat az embereket, akiket a társadalmi normáktól eltérőeknek tartanak - köztük a homoszexuálisokat, a bevándorlókat, a világi humanistákat, a feministákat, a zsidókat, a muszlimokat, a bűnözőket és a "névlegesen keresztények"-et, vagyis, akik nem a keresztény jobboldal perverz és eretnek Biblia-értelmezése szerint élnek - , elhallgattatják, bebörtönzik vagy megölik. A szövetségi kormány szerepe a tulajdonjog védelmére, a haza védelmére és a háborúk vezetésére korlátozódik majd. Egyházi szervezeteket a kormány tart fenn és hatalmaz fel, hogy szociális jóléti ügynökségeket működtessenek. A henyélésre, tunyaságra és bűnözésre ítélt szegényektől az állami segítséget megtagadják. A halálbüntetést kiterjesztik az "erkölcsi bűncselekményekre", köztük az istentagadásra, az istengyalázásra, a szodómiára és a boszorkányságra, valamint az abortuszra, amit gyilkosságként kezelnek. Az asszonyok a férfiaknak alárendeltek. Azok, akik más vallásúak, legjobb esetben csak másodrangú polgárok lehetnek és kiközösítettek. A Közel-Kelet háborúit a muszlimok elleni keresztes háborúnak tartják. Az egyház és állam nem válik szét, s az egyetlen legitim álláspont csak a "keresztényi" lehet. Amerika Isten eszköze, s akik szembeszállnak a "keresztény" hatalmakkal a Sátán ügynökeiként lesznek megbélyegezve.

Több tízmillió amerikai van hermetikusan bezárva ebbe a világképbe. Folyamatosan látják el őket összeesküvés-elméletekkel és hazugságokkal az interneten, gyülekezeteikben, a keresztény iskoláikban, egyetemeiken, a keresztény televíziókban és rádiókban. Körükben Elizabeth Drilling, aki "A vörös hálózat"-ot írta és náci szimpatizáns volt, kötelező olvasmány. Az egyház és állam szétválasztását hirdető Thomas Jefferson-ról tudomást sem vesznek. A keresztény propaganda az egykori rabszolgatartó déli államokat tömörítő Konföderáció jelentős hozzájárulását élteti, John McCarthy szenátort, aki az 50-es évek kommunista boszorkányüldözését vezette, amerikai hősként tisztelik. Az izraeli-palesztin konfliktust az iraki, afganisztáni, jemeni, szomáliai, szíriai és líbiai háborúval együtt a sátáni iszlám terror elleni globális harcnak állítják be. Jelenleg az USA népességének csaknem 40 %-a hisz a kreacionizmusban vagy az "intelligens tervezésben". És a népesség csaknem harmada, 94 millió ember tekinti magát evangéliumi kereszténynek.

Akik a valóság alapján állnak, gyakran marhaságként utasítják el ezeket a tévképzeteket. Nem veszik figyelembe, hogy a főként fehérekből és munkásokból álló, a gazdasági kilátástalanság miatt mindenekelőtt bosszúra, új dicsőségre és morális megújulásra vágyó nagyszámú népességet lehet leginkább a mágikus gondolkodással elbűvölni. Ezeket a vágyakat és emóciókat használta ki Trump is politikailag.

Azoknak, akik ehhez a mozgalomhoz tartoznak, szükségük van arra, hogy áldozatnak tekintsék magukat akkor is, ha ez nincs is így, akiket az elpusztításukra törő sötét, baljós csoportok vesznek körül. Úgy érzik, hogy szent háborúba kell szállniuk egy nemes hívásnak és célnak engedve. Igazolniuk kell a fasizmus lényegét adó dühöt és a túlzott férfiasságot. Hitük merevsége és egyszerűsége, ami magában foglalja, hogy Isten kente fel őket e különleges életcélra, erős fegyver a saját démonaikkal és életük értelméért vívott harcukban.

"Ha a gonosz hatalmában vagyunk, akkor a gonoszt nem gonosznak érezzük, hanem valami szükségesnek, sőt kötelességnek" - írta egykor Simone Weil.

Ezek a hívők, a fasisztákhoz hasonlóan, elvetik a valóság-alapú világot. Szennyesnek, romlónak és erkölcstelennek ítélik. Ez a világ rabolta el tőlük munkájukat, ez rombolta le jövőjüket, zúzta szét közösségeiket, rontotta meg gyermekeiket. Alkohollal, kábítószerekkel, pornográfiával, szexuális visszaéléssel, börtönnel, családi erőszakkal, nélkülözéssel és kétségbeeséssel sújtja őket. De az öngyilkosságba kergető elkeseredésükben hirtelen felismerték, hogy Istennek terve van velük, megváltja őket. Isten védelmükben és fejlődésük érdekében avatkozik be az életükbe. Isten hívta őket a világban betöltendő hivatásra, hogy gazdagok legyenek, erősek és boldogok.

Gyűlölik és félnek a racionális, világi erőktől, amik a tények és bizonyítékok nyelvén szólnak, mert ezek csak a hívőket a "halál kultúrájába" akarják visszahúzni, ami csaknem felszámolta őket. A mágikus hitrendszer, miként az elszegényedett német munkásokat a náci pártba terelte, számukra emocionális életmentés. Csak ez segíti őket. Csak úgy lehet elfojtani ezt a mozgalmat, ha ezeket az embereket újra a gazdaságba integráljuk, jó bérekkel és haszonnal gazdasági stabilitást biztosítunk számukra, ha visszaadjuk önbecsülésüket. Olyan társadalomban kell élniük, ami nem zsákmányolja ki őket, hanem jól finanszírozott állami iskolákat biztosít számukra, ingyenes egyetemi oktatást, általános egészségbiztosítást, olyan társadalmi körülményeket, amelyekben ők és családjaik fejlődni tudnak.

Ne álljunk ki a nyitott kapukba passzívan a barbárokra várva! Ők jönnek, lopakodnak. De mi rázzuk le magunkról az önelégültséget és a cinizmust. Nyíltan szegüljünk szembe a liberális hatalommal, ami nem fog megvédeni minket, és harcoljunk a szegények és a dolgozó osztályok gazdasági jóvátételéért. A valóság alapján biztosítsuk minden amerikainak a jövőbe vetett reményt. Az idő sürget, s ha nem cselekszünk időben, a keresztény keresztekbe kapaszkodó, amerikai zászlót lengető, hűséget tömegesen esküvő, Donald Trump groteszk figurája mögé felsorakozó amerikai fasiszták a dühöt felhasználva a hatalmat meg fogják ragadni.

Fordította: Kleinheincz Ferenc

2 Ez az alkotmány-kiegészítés megtiltotta azoknak a szervezeteknek a politikai kampányokban részvételét, illetve politikai jelöltek állítását a választásokon, akik adókedvezményben részesülnek. Ezek közé tartoznak az USA-ban a vallási felekezetek, intézmények.

3 Konzervatív, libertáriánus alapokon álló szervezet, amely az amerikai alkotmány szigorú értelmezésének talaján kívánja céljait elérni.

Add comment


Security code
Refresh