Adatkezelési tájékoztató

Tartalomjegyzék

Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

2. Az adatkezelő adatai

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadott adatok

3.2 Technikai adatok

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.4 Online akciókhoz kapcsolódó adatok

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

5.2 Az adatok fizikai tárolási helyei

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

7.3 Helyesbítés joga

7.4 Törléshez való jog

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6 Adathordozáshoz való jog

7.7 Tiltakozás joga

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

7.9 Visszavonás joga

7.10 Bírósághoz fordulás joga

8. Adatvédelmi hatósági eljárás

9. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A szoftver üzemeltetője (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor i megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Az üzemeltető elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az üzemeltető az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

A mennyiben megkeresne bennünket, a fenti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e -mailt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: Fogler Tibor

Lakcím: 1036 Budapest, Pacsirtamező u 61

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel: +36 30 210 6501

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

A GDPR esetünkben nem írja elő adatvédelmi tisztségviselő alkalmazását.

Ennek megfelelőlen külön adatvédelmi tisztségviselőnk nincs, ezeket a feladatokat is az adatkezelő látja el.

3. Kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadott adatok

- bejelentkezési név (nick név vagy becenév)

- valódi név

- email cím

- jelszó

              

Amennyiben a megadott email címhez a gavatar.com oldalon avatar kép van tárolva akkor a rendszer azt a felhasználóhoz kötődő adatoknál, a felhasználó által kezdeményzett akcióknál (pl. komment, vita kezdeményezés, stb) megjeleníti. Az email címet a rendszer a látogatók számára soha nem jeleníti meg, az csak arra a célra szolgál, hogy szükség esetén az üzemeltető kapcsolatba tudjon lépni a felhasználóval.

3.2 Technikai adatok

A program tárolja , hogy az egyes felhasználók utolsó bejelentkezésükkor milyen IP címről dolgoztak.

Az üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelesség),

 • változatlansága igazolható (adatintegritás),

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmasság).

Az üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Amenniben az üzemeltető mégis illetéktelen adat hozzéfésről szerez tudomást, abban az esetben erről az érintetteket e-mailben értesíti.

Az üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A üzemeltető az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

Ismertetés a sütik általános feladatairól

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,

 • megkönnyítik a weboldal használatát,

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie ) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával néhány perc után a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Statisztikai és nyomkövető cookie-k (pl. analitika)

Egyes oldalakon alkalmaznak a Google A nalytics vagy más harmadik féltől származó web tevékenység figyelő sütiket is . Ezek a látogató érdeklődési körének, web használatának felmérésével megfigyelésével – és ennek segítségével testre szabott szolgáltatásokkal - a felhasználó kényelmét szolgálhatják, valamint statisztikai és egyéb információkkal segítik a web hely fejlesztőit, üzemeltetőit a jobb minőségű szolgáltatás nyújtásához. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve addig amíg a látogató nem törli őket.

A netpolgar rendszer csak két feltétlenül szükséges munkamenet sütit használ, ezek csak azt az információt tartalmazza, hogy Ön használja vagy használta a rendszert és hozzájárult a cokkiek kezeléséhez. A rendszeren belüli semmilynen tevékenységéről nem tartalmaz információkat. Staisztikai, nyomkövető sütit a rendszer nem használ.

3.4 Online akciókhoz kapcsolódó adatok

A netpolgár rendszert használó; a rendszer céljának megfelelően különböző adatokat vihet be a rendszerbe ,(pl. Csoportokat szervezhet, vitákat kezdeményezhet, értékelhet adatokat, kommentelhet, fájlokat tölthet fel, szavazhat, stb. stb), online akciókat végezhet (támogat egy javaslatot, csatlakozik egy projekthez stb. stb). Ezen adatok, tranzakciók a programban beállítható jogosultsági elvek szerint mások számára is láthatóak lehetnek. Ezen adatok mások által történő elérésekor látható a létrehozó felhasználó nick neve és avatar képe.

A regisztrált felhasználói megnézhetik a többi felhasználó „adatlapját” , itt a következő személyes adatok jelennek meg:

 • nick név,

 • valódi név

 • avatar kép

Az adatlapon ezenkívül statisztikai információk jelennek meg a felhasználó netpolgár rendszeren belüli tevékenységéről (pl. csoport tagságok, vita inditások, szavazásokon való részvétel, projekt tagságok, kommentek stb. stb). Valamint ezek tételesen is lekérhetőek (kivéve a titkos szavazásokon leadott szavazatokat).

Az egyes csoportok, projektek résztvevői megtekinthetik az adott csoport, projekt tagjának listáját, a tagok adatlapját.

A vitákban a felhasználók nick neve és avatar képe jelenik meg a hozzászólásnál.

A szavazások lehetnek nyiltak vagy titkosak. Nyilt szavazásoknál a felhasználók megtekinthetik a leadott szavazatokat „nick” névhez rendelve, a titkos szavazásoknál a leadott szavazatokról nem állapítható meg, hogy azokat ki adta le. Az egyes felhasználókkal kapcsolatban csak az kérdezhető le, hogy szavazott vagy nem.

Eseményeknél a felhasználók megnézhetik az esemény kezdeményező adatlapját és az eseményre jelentkezők listáját.

A felhasználók a feltöltött fájlokkal kapcsolatban információt kapnak a feltöltő személyéről.

A fájl feltöltők információkat kaphatnak a fájl letöltők személyéről.

Amikor a felhasználó bejelentkezik a programba, akkor eltárolásra kerül az az IP cím ahonnan a bejelentkezés történt. Ha egy felhasználó több IP címről is bejelentkezett már, akkor mindig a legutolsó használt IP cím van tárolva. Ezt az információt a program más felhasználók számára nem jeleníti meg, harmadik személynek nem adjuk ki. Az IP cím tárolása arra az egyetlen célra szolgál, hogy amennyiben illegális adathozzáférési kisérletet észlelünk, akkor ezt az IP címet a rendszergazda blokkolni tudja.

  A tervezett virtuális piactér használóira vonatkozó adatkezelést - ennek a modulnak a kialakitása után - külön dokumentáció fogja tartalmazni.

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A netpolgar szoftver hírleveleket nem küld. Erre irányuló adatkezelést az üzemeltető nem végez.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A megadott adatokat a rendszer a szoftver üzemeltetési idejének végéig, vagy addig tárolja amíg annak törlését a felhasználó nem kéri. Az tárolt adatok a rendszer üzemszerű használatához szükségesek.

 • biztosítják , hogy a felhasználó használni tudja a rendszert (be tudjon jelentkezni),

 • tájékoztatást adnak a többi felhasználónak a rendszerben lévő tranzakciókat kezdeményező személyről (a programban beállított jogosultsági rendszernek a figyelembevételével)

 • szavazásoknál biztosítják, hogy egy ember csak egszer szavazhasson.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

       Az adatkezelés célja a netpolgar szoftver működtetése, az abban megvalósított szolgáltatások nyújtása:
 • felhasználói bejelentkezés/kijelentkezés/regisztráció

 • csoport szervezés,

 • projekt szervezés,

 • eszmecserék, viták lebonyolítása,

 • szavazások,

 • alternatív piactér működtetése,

 • esemény szervezés,

 • fájl megosztás

 • kommunikáció

       A felhasználók önkéntes csatlakozása és adatközlése teremt jogalapot az adat kezelésre.

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az üzemeltető tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetikik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Jelenleg ilyen kötelezettség alá eső adatot nem kezelünk.

Felhívjuk az üzemeltető részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi C X II. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (E U) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR )

2013. évi V . törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

2000. évi C . törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

2017. évi L III. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk illetve ha használni akarja a rendszert.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a kapcsolat során generálódnak és melyeket a web szerver operációs rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az üzemeltető fér hozzá.

Fizikailag az adatokat a lentebb megadott adatfeldolgoz tárolja, valamint időszakonként arról az adatkezelő biztonsági másolatokat készít és azt saját számítógépén mx. 1 év időtartamig tárolja.

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A rendszerben tárolt adatok fizikai tárolást, kezelését a

Üzemeltető:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Bankszámlaszám:

10702215-48381002-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Cégjegyzékszám:

01-09-909968

Adószám:

14571332-2-42

Nemzetközi (IBAN) Számlaszám EUR:

HU03 1070 2215 4838 1002 5000 0005

Nemzetközi (IBAN) Számlaszám HUF:

HU45 1070 2215 4838 1002 5110 0005

BIC (SWIFT) kód:

CIBHHUHB

Web : www.tarhely.eu

web tárhely szolgáltató végzi - mint adatfeldolgozó. Egyéb adatfeldolgozót az üzemeltető nem alkalmaz. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítja, az adatokat más adatbázisokkal nem kapcsoljuk össze.

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Egyes jogokat a felhasználó a rendszer online felületét használva is gyakorolhatja, erről lentebb kap tájékoztatást.

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A üzemeltető megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogos ult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e , és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,

 • az érintett személyes adatok kategóriái,

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni, fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,

 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga,

 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A programban lévő „Adatlap” menüpont segítségével a felhasználó bármikor módosíthatja saját személyes adatait.

7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzettfeladat végrehajtása céljából,

 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A programban lévő „Adatlap” menüpont segítségével a felhasználó bármikor törölheti saját személyes adatait.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A programban lévő „Adatlap” menüpont segítségével a felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés korlátozását, illetve megszüntetheti a korábban kért korlátozást.

Az adatkezelési korlátozás korlátozás alatt álló felhasználó

 • be tud jelentkezni az oldalra, kezelheti a „Adatlap” menüpontban saját személyes adatait,

 • egyéb bejelentkezést igénylő tevékenységet a rendszerben nem végezhet,

 • más felhasználók az Ő személyes adatlapját nem tekinthetik meg.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A programban lévő „Adatlap” menüpont segítségével a felhasználó bármikor XML fájl formájában letöltheti a róla tárolt személyes adatokat, az XML fájl formája (példa):

<xml>
<nick>user1</nick>
<name>Próba Felhasználó</name>
<email>Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.</email>
</xml>

A fájl UTF-8 kódolásul.

 

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A netpolgar rendszer nem végez a felhasználó tevékenysége alapján un „profil alkotás” -t, nem tartalmaz automatikus jogkövetkezményekkel járó döntési algoritmusokat.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A programban lévő „Adatlap” menüpont segítségével a felhasználó bármikor visszavonhatja az adatkezésére adott hozzájárulását, ez automatikusan saját személyes adatainak a rendszerből történő törlését is jelenti.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

8. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C .

Levelezési cím: 1530 Budapes t, P f.: 5.

Telefon: 0613911400 F ax: 0613911410

E -mail: ugyfelszolgalat@ naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást, illetve a fentebb megadott elérhetőségeken kérhető.

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és az adatok átadásáról az érintett felhasználót tájékoztatjuk.