NETPOLGÁR ismertető 1.00

T E R V E Z E T   1.00

A netpolgár szoftver egy WEB -es felület ami szabad, autonóm egyének önkéntes, egyenrangú, demokratikus együttműködését kívánja elősegíteni. Ez az együttműködés irányulhat gazdaság-i, politikai., kulturális,  sport-, tudományos vagy bármilyen más célra. A rendszerben a regisztrált felhasználók egy integrált rendszerben (egyetlen bejelentkezést használva) on-line felületeken

 • Csoportokat szervezhetnek,

 • Kommunikálhatnak egymással,

 • Eszmecseréket, vitákat bonyolíthatnak le,

 • Szavazásokat indíthatnak, szavazhatnak,

 • Projekteket kezdeményezhetnek, részt vehetnek projektek megvalósításában,

 • Virtuális piactéren (alternatív pénz használatával) oszthatják meg egymás között szellemi és anyagi termékeiket,

 • Fájlokat tölthetnek fel, tölthetnek le,

 • Eseményeket szervezhetnek.

A rendszer nagyban támaszkodik Magosány Árpád Enumerati koncepciójára, valamint Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor Szellemési termelési mód című munkájára, Fogler Tibor: Szllemi termelési mód piacgazdasági körülmények közöttLikvid demokrácia modellre, továbbá Márkus Péter A neoliberalizmus társadalmi alternatívájaA neoliberalizmus társadalmi alternatívája. c. írására

Csoport szervezés

A regisztrált felhasználók csoportokat hozhatnak létre. Csoport hozható létre adott feladat megoldására, vagy tartós együttműködésre pl. azonos érdeklődési kőr, azonos értékrend vagy területi, munkahelyi együvé tartozás alapján. A csoportok fa szerkezetű struktúrába rendezhetőek. A regisztrált felhasználók jelezhetik, ha valamelyik csoportnak tagjai kívánnak lenni. A csoportnak akkor lesznek teljes jogú tagjai, ha a csoport jelenlegi tagjainak meghatározott része a tagságát támogatja. Ez a támogatás természetesen szintén az on-line felületen adható meg.

A csoport tagok amennyiben úgy ítélik meg, hogy egy csoport tag tevékenysége akadályozza a csoport rendeltetés szerű működését (troll) akkor kezdeményezhetik a tag kizárását. A kizárás akkor valósul meg ha azt a tagok meghatározott hányada támogatja.

A csoportoknak vannak "adminisztrátorai" akik bizonyos előre meghatározott technikai, adminisztrációs feladatok ellátásra vannak feljogosítva. Egy csoport indításakor az azt indító felhasználó automatikusan a csoport adminisztrátora lesz, később Ő további adminisztrátorokat is kijelölhet. A csoport működési szabályzatát a csoport indításakor a létrehozó felhasználó állítja be, később a tagok vitákat kezdeményezhetnek a szabályzat módosítására, meghatározott vita időszak után erről a csoport tagok szavaznak. Ha a javaslat meghatározott támogatottságot elér akkor a szabályzat megváltoztatásra kerül.

Kommunikáció

A regisztrált felhasználók üzeneteket küldhetnek egymásnak. Üzenet küldhető

 • adott felhasználónak,

 • adott csoport összes tagjának,

 • adott projekt résztvevőinek,

 • a virtuális piactéren lévő adott termék felhasználóinak,

 • adott fájl letöltőinek,

 • adott eseményre jelentkezőknek

Terveink szerint ez az üzenet kezelő rendszer a messengerhez hasonlóan fog működni.

Eszmecserék, viták

A regisztrált felhasználók eszmecseréket, vitákat kezdeményezhetnek. Ez egy-online fórum szerű felület. Meghatározható a részvevők köre (pl. egy csoport tagsága, egy projekt résztvevői stb). A felvetett kérdéshez megoldási alternatívákat lehet javasolni, ezekhez pro/kontra érveket lehet felvinni. A vita indító állítja be kik vehetnek részt a vitában, kik javasolhatnak megoldási alternatívákat. A vita több szakaszból áll:
1. általános vita. Ekkor az erre feljogosított felhasználói kör alternatív javaslatokat tehet, pro/kontra érveket vihet fel a meglévő alternatívákhoz. Továbbá nyilatkozhat arról, hogy az adott megoldási javaslat szavazásra bocsátását támogatja-e?

2. részletes vita. Ebben a vita szakaszban már újabb megoldási alternatívákat nem lehet javasolni, csak a már meglévőkhöz pro/kontra érvelni illetve azok szavazásra bocsátását támogatni.

A vita indító állítja be a vita szakaszok hosszát vagy az adott szakasz lezárási feltételét (pl. az 1. szakasz lezárul ha 5 napon belül nem érkezik új megoldási javaslat). A 2. vita szakasz lezárulásakor szavazásra kerül sor. A szavazásban azok az alternatívák szerepelnek amik megkapát s megfelelő támogatottságot.

Az eszmecseréknek vannak "moderátorai", ők "elrejthetnek" hozzászólásokat, megoldási javaslatokat ha úgy ítélik meg, hogy azok hátráltatják az eszmecsere céljának elérését. Ezek az "elrejtett" információk alap esetben a felhasználók számára nem láthatóak, de ha valaki akarja akkor egy külön erre utaló ikon segítségével ezeket is megtekintheti. Az eszmecsere indításakor az indító az moderátor, később Ő másoknak is megadhatja ezt a jogot.

Bonyolultabb esetekben a moderátorok "közbenső szavazásokat" indíthatnak egy-egy felmerült rész-kérdésről. Ezen szavazások eredménye a vita felületen elkülönítve "határozatok" részben jelenik meg, és a továbbiakban a moderátorok az ezekkel ellentétes hozzászólásokat, javaslatokat elrejtik.

Szavazások

A vitákat lezáró szavazás preferenciális módszerrel, történik "Condorcet" kritérium szerinti kiértékeléssel. A vita indító által beállított felhasználói kőr szavazhat. Lehetőség van "likvid demokrácia" elvei szerinti szavazás átruházásokra is. A vita indító érvényességi küszöböt is beállíthat. A csoport működési szabályt érintő szavazások - amennyiben érvényességi küszöböt elérték - automatikusan átállítják a kérdéses szabály beállítást.

Projekt szervezés

A regisztrált felhasználók projekteket indíthatnak. Ez egy on-line projekt menedzser felület (lásd pl. a github, huboard stb) ahol a megvalósítás lépési kezelhetőek, felelősök, határidők állíthatók be, nyomon követhető a megvalósítás folyamata. Az egyes lépésekhez "függőségek" is beállíthatóak (pl. a "xxxxx". lépés csak a "ccccc". lépés befejezése után indítható).
A projektnek vannak "adminisztrátorai" akik bizonyos előre meghatározott technikai, adminisztrációs feladatok ellátásra vannak feljogosítva. Egy projekt indításakor az azt indító felhasználó automatikusan a projekt adminisztrátora lesz, később Ő további adminisztrátorokat is kijelölhet. A projekt résztvevőit első lépében az indító adja meg (egyedi felhasználó lista vagy pl. egy csoport tagjai). A továbbiakban a regisztrált felhasználók maguk is csatlakozhatnak a projektekhez.

Virtuális piactér (alternatív pénz használatával)

Ez egy on-line piactér (web áruházhoz hasonló felület) ahol anyagi és szellemi termékeket lehet mások számára felkínálni, a mások által felkínált termékeket igénybe venni. Az elszámolás egy virtuális elszámolási rendszerben történik. Minden regisztrált felhasználónak van egy "virtuális pénzben" vezetett számlája. Valószínűleg ez a számla a regisztráláskor egy kezdő értékkel feltöltve nyílik meg.  Célkitűzés: hosszabb távon a fentebb említett szellemi termelési mód elveinek fokozatos megvalósítása. Az anyagi termékeknél a szokásos módon egy "virtuális pénzben" számított "vételár" kerül a "vevő" számlájáról levonásra és az "eladó" számláján jóváírásra, és ilyenkor a felek egyeztetik egymással a termék fizikai átadásának módját. Szellemi termékeknél a szintén fentebb említett "szellemi termelés piacgazdasági környezetben" elv szerint elszámolási rendszer fog működni, itt rendszerint az érintett fájlok letöltésével történik meg a termék megosztása. Lehetőség lesz a termékek / termelők értékelésére, kommentelésre is.

Fájl feltöltés, letöltés

A regisztrált felhasználók fájlokat tölthetnek fel egy strukturált fájl könyvtárba. Meghatározhatják, hogy kik láthatják, kik tölthetik le a fájlt (egyedi lista vagy csoport tagság, projekt tagság, eseményre jelentkezés, termék felhasználók). Az erre feljogosított felhasználók letölthetik a fájlokat, kommenteket fűzhetnek a fájlokhoz, értékelhetik azokat. A rendszer nyilvántartást és statisztikát vezet a letöltésekről, a fájl feltöltő értesítést kap a letöltésekről.

Esemény szervezés

A regisztrált felhasználók eseményeket szervezhetnek. Meghatározhatják, hogy kik láthatják, kik jelentkezhetnek az eseményre (egyedi lista vagy csoport tagság, projekt tagság, eseményre jelentkezés, termék felhasználók). Az erre feljogitott felhasználók jelentkezhetnek az eseményre. Megtekinthető a jelentkezők listája. Az esemény időpontjára több javaslat is felvihető, amiről preferenciális szavazással döntenek a jelentkezők.